TOREKOV

NAMNET TOREKOV

Enligt legenden åsyftar ortnamnet Sankt Tora, ett lokalt helgon som avbildas i Bjäre härads vapen. Thora var ett av tre barn till en dansk kung under forntiden. Hon hade två syskon, Arild och Gille. När barnen var små dog deras mor och kungen gifte om sig. 
Styvmodern som var en mycket elak dam, som en dag övertalade en skeppare att ta med sig barnen ut på en seglats där de kastades överbord.
När skepparen hade fullgjort sitt uppdrag lät han skeppet förlisa. Kropparna fördes av vågorna till tre olika stränder: Thora flöt iland längst ut på Bjärehalvöns spets, Arild på norra stranden av Kullahalvön och Gille på norra Själland. Därav har orterna Torekov, Arild och Gilleleje fått sina namn.

 

Logga in