Pressmeddelande från Båstadhem AB

 

Med anledning av att Magnus Ingvarsson har sagt upp sin tjänst som VD för Båstadhem AB har styrelsen för Båstadhem AB utsett Lars Johansson som tillförordnad VD. Styrelsen uppskattar mycket att han är beredd att åta sig uppdraget med så kort varsel.

Lars Johansson kommer att finnas på plats i Båstad ett par dagar i veckan. Han har lång erfarenhet av fastighetsbolag i kommunal och privat regi både som VD och konsult. Senaste uppdraget var som VD för Arboga kommuns fastighetsbolag Rådhuset i Arboga AB.

 

För information kontakta gärna:

Hans Grönqvist, styrelseordförande, Båstadhem AB

e-post: hans.gronqvist@bastad.se

Tel: 0706-27 33 43

Logga in