Båstadhem sponsrar föreningar eller kulturella arrangeman i kommunen.

- Stöder en positiv utveckling i de bostadsområden där Båstadhem har en stor andel fastigheter

- når många människor

- tillhör kommunen positiva värden

 

Båstadhem sponsrar inte

-verksamheter som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ, politiska partier eller religiösa organisationer.

-företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö, privatpersoner.

 

Att söka sponsring

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav.

Vi kan stödja en förening eller aktivitet ekonomiskt, men också genom att tex låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.

 

Om du söker sponsring för förening eller aktivitet kontaktar du:

Ursula Lindblom

0431-750 30

ursula.Lindblom@bastadhem.se

 

Sponsorsumma

Den årliga sponsorsumman är 30 000kr. Denna summa fördelas så att varje förening eller arrangemang maximalt kan erhålla 5000kr per år.

Logga in