KÄLLSORTERING

Visste du att:
- Alla de pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar ca en miljon träd?

- Om alla kapsyler under ett år återvanns, så skulle det räcka till stål för 2200nya personbilar?


Vad ska sorteras var?
En grundregel är att förpackningarna ska vara så rena som möjligt vid sortering och ta alltid bort kapsyler och lock. Dessa kan kastas i behållaren för metall eller plast.

Här nedan följer en lathund för hur du hantera dina sopor, och vad som ska sorteras var. 
Om det är något du undrar över, kontakta oss gärna.


Hushållsavfall
Hit räknas bl a blöjor, binder, tamponger, dammsugarpåsar, diskborstar, förpackningar av cellplast (för köttfärs och liknande), samt snus och fimpar.

Organiskt
Matavfall som kan komposteras. Använd de bruna papperspåsarna som finns i alla soprum. 

Returpapper:
Hit räknas dagstidningar, tidsskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper. Släng inte papperspåsar här, de sak sorteras som kartong.

Glas –färgat och ofärgat
Lämna alla flaskor med pant till affären. Övrigt färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Kartongförpackningar
Hit räknas bl a tomma mjölk- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperspåsar och papperskassar.

Metallförpackningar
Här slänger du bl a konservburkar, aluminiumfolie och aluminiumformar, metallburkar, metallkapsyler och metallock.

Hårdplastförpackningar
Hit räknas bl a schampoflaskor, disk- och tvättmedelsflaskor, smöraskar, kesoburkar och plastlock.

Gamla mediciner
Lämna alltid tillbaka dina gamla mediciner till apoteket!

 

Logga in