ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, om det finns beaktansvärda skäl, hyra ut den i andra hand.

Uthyrningen kräver alltid Båstadhems tillåtelse och du måste lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning till oss. Vi behöver upp till två veckor för att avgöra om en ansökan kan godkännas eller inte.
Blir svaret nej och du vill säga upp avtalet gäller uppsägningstid i vanlig ordning, dvs 3 månader.

Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas särskilt, vi ger inga generella tillstånd.

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt och vid eventuella störningar. 
Om du är utomlands bör du skriva enfullmakt till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta.

 

Blankett - andrahandsuthyrning

Logga in