Om oss

Båstadhem ägs av Båstads kommun. Företaget äger idag ca 1000 lägenheter. Vi äger och förvaltar kommunens samtliga äldrevårdsfastigheter.
Sedan april 2011 förvaltar vi kommunens fastigheter. Förvaltningen av kommunens fastigheter är föremål för utredning och resultatet av den väntas vara klar under våren 2018.
Ändamålet med vår verksamhet är i första hand att främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Bolagets långsiktiga mål är att uppnå en god och konsoliderad ekonomi.

I våra ägardirektiv står att Båstadhem skall vara en föregångare inom följande områden:

- omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle
- boinflytande för hyresgästerna
- motverkande av segregation
- trygghet i boendet
- tillgänglighet för rörelsehindrade.

Båstadhems styrelse har 2015 antagit en Affärsplan för valperioden 2015 – 2018. Av affärsplanen framgår att Båstadhem ska verka i hela Båstads kommun och erbjuda ett attraktivt och varierat utbud av prisvärda hyresrätter med hög servicenivå och trygghet i boendet.

Vi koncentrerar kraft på att skapa kundnytta i alla lägen och har genom kundenkäter fått bevis på att våra hyresgäster uppskattar vårt arbete och våra lägenheter. Vår vision är att erbjuda Bjärehalvöns mest attraktiva hyresrätter.
Om våra hyresgäster trivs hos oss och känner sig trygga så vill de bo kvar och lockar därmed till oss nya boende.

Under 2017 färdigställde vi Malens Trygghetsboende - centralt beläget i Båstad. Malens Trygghetsboende har 45 lägenheter och knutet till det kommer det att finnas en stor samlingssal och en gästlägenhet som våra hyresgäster kan hyra om man får gäster som inte får plats i den egna lägenheten. Vi färdigställer också under 2017 16 hyresrätter på Trollbäcken i Båstad.

Tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen har Båstadhem påbörjat planeringen för byggnation av ett vård- och omsorgsboende i Förslöv som beräknas stå färdigt 2019-2020.

Är du intresserad av att flytta till oss eller höra vad som är på gång så är du alltid välkommen att höra av dig per telefon, tel. 0431 – 750 30 eller via mail: info@bastadhem.se eller genom att besök på vårt kontor på Fridhemsvägen 7 A i Båstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in