Efter ett initiativ av Högerpartiet bildades 1952 en bostadstiftelse. Det var då orten Båstad var egen kommun.

Stiftelsens första byggnation var 2 hyreshus på Hagagatan där Hagagatan 20 stod färdigt 1955 och Hagagatan 22 var klar 1957. Därpå byggdes kv Biet 1959.

Först 1974 i samband med Sveriges stora kommunsammanslagning bildades Stiftelsen Bjärehem sedan kommunerna Västra Karup och Förslöv/Grevie fusionerat in i det som kom att bli Båstads kommun.Det var en del förhandlingar innan dessa båda mindre kommuners stiftelser kunde läggas samman till en enda.

Stiftelsens förste verkställande tjänsteman var Ejlert Egersjö. Han anställdes på heltid. I samband med sammanslagningen av de tre kommunernas stiftelser kom Gert-Håkan Eriksson att börja hjälpa till med ekonomin i stiftelsen. Efter en tids engageman som konsult anställdes Gert-Håkan Eriksson som verkställande tjänsteman efter Egersjö. 

1996 ombildades stiftelsen till ett aktiebolag, nuvarande Båstadhem AB. Båstad kommun blev 100% ägare och man satte in ett aktiekapital på 4 Mkr.

Tidigt kom äldreboenden att bli en uppgift att bygga och förvalta för stiftelsen. Båstadhem äger och förvaltar idag följande äldreboenden:

Åsliden - Östra Karup
Vårliden - Båstad
Skogsliden - Båstad
Ängahällan - Förslöv
Almgården - Grevie
Båtsmansgården - Torekov

Alla dessa institutioner kallades till för tre år sedan för servicehus. Det begreppet finns inte längre utan nu heter det Vård- och omsorgsboende. Utav ovan nämnda f d servicehus är det endast Åsliden, Skogsliden, Almgården och del av Bjärehemmet som är så kallade Vård- och omsorgsboenden.

Båstadhems förste ordförande var E Angersjö. Därefter har H Lindberg, Ulf Rynnersson, Arvid Johansson, Kjell Andersson, Christer Spångberg och Jan Ahlström har varit ordföranden. Båstadhems nuvarande ordförande är Hans Grönkvist (BP).

Logga in