VÅR MÅLSÄTTNING OCH VISION

Målsättning
Båstadhems målsättning är att främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Detta skall ske genom att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta, och upplåta fastigheter och tomträtter med bostads, affärs- och kontorslägenheter.

Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings-, och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

Förvaltningen skall ske på sådant sätt att fastigheternas värde bibehålles och hyresgästerna ges en god standard och ett tryggt boende till företagets självkostnad.

För att säkerställa företagets utveckling och fortbestånd skall en rimlig vinst eftersträvas för en sund konsolidering.

Vision för Båstadhem AB
Båstadhem skall vara det naturliga valet av hyresboende i Båstads kommun. Båstadhem skall verka i hela kommunen och erbjuda ett varierat utbud av bostäder med hög servicenivå och trygghet i boendet.

Logga in